Slussen

Ort: Stockholm
Fotograf: Lars Dahlgren, Splitz

Ladda ner bilderna här: Slussen