Sågbäcksgymnasiet – SGY

Sågbäcksgymnasiet i Huddinge, byggår 1960, är en stolt yrkesskola vars elever och pedagoger vinner ofta priser i olika sammanhang. De tidigare nedslitna lokaler och labyrintiska korridorerna har fått en modern uppfräschning med om- och tillbyggnad 2011-2015. Träullit´s Akustik-skivor finns i de flesta av skolans lokaler som entré, cafeteria, bibliotek, korridorer, trapphus och klassrum. Träullit´s ljudabsoberande egenskaper ger en lugn och bullerfri skolmiljö. Det är märkbar skillnad på ljudnivån i de nyrenoverade lokalerna berättar personalen.

http://www.sagbacksgymnasiet.se

Ort: Huddinge
Fotograf: Jakob Lang, ARTCOPY AB