Kvarteret Vallgossen

Ort: Kungsholmen, Stockholm
Fotograf: Lars Dahlgren

Ladda ner bilderna här: Kvarteret Vallgossen