Kvarteret Vallgossen

Kvarteret Vallgossen (fd Sankt Görans gymnasium)

Ort: Kungsholmen, Stockholm

Byggherre: Svenska bostäder

Foto: Lars Dahlgren