Krogen Kvarteret

Ort: Stockholm
Fotograf: Lars Dahlgren, Splitz

Ladda ner bilderna här: Krogen Kvarteret