Kavallerikasernens ridhus K1

Efter nybyggnationen vid Kavallerikasernens område vid K1, fick ridhuset ett tak i Träullit. Det ger ett gott inomhusklimat för både de människor och hästar som vistas där, då materialet bland annat jämnar ut luftfuktigheten och är en bra ljudabsorbent.

Ort: Stockholm
Fotograf: Lars Dahlgren, Splitz

Länk till projektet på Byggfolio.se