Engelbrektshallen

Engelbrektshallen består huvudsakligen av en idrottshall och en gymnastikhall som ligger under mark på Östermalm i Stockholm. Den höga ljudnivå som ofta kan uppstå i idrottshallar kan hållas nere tack vare undertaket i Träullit som är en mycket bra ljudabsorbent. Materialet är även brandskyddande, vilket är en väsentlig egenskap just för en byggnad belägen under markytan.

Ort: Östermalm, Stockholm
Fotograf: Lars Dahlgren, Splitz

Länk till projektet på Byggfolio.se