Edsbergshallen

Ort: Sollentuna, Stockholm
Byggherre: Sollentuna kommun
Foto: Lars Dahlgren
Ladda ner bilderna här och här