Yttervägg - Helväggselement

Användningsområden

Träullit Helväggselement är ett unikt byggsystem av cementbunden träull. Produkten är utvecklad för att kunna erbjuda marknaden en homogen, välisolerad yttervägg och tillgodose det ökande behovet av industrialiserat byggande. Träullit Helväggselement lämpar sig väl för villor, skolor, förskolor, sporthallar och kontor.

Egenskaper

Helväggselementet är en vidareutveckling av den traditionella träullsskivan som har funnits i Sverige i mer än 70 år. Träullit träullsskivor har dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta. Helväggselementet har en värmeisoleringsförmåga som är avsevärt bättre än övriga homogena konstruktioner. Träullit Helväggselement är dessutom en mycket god putsbärare.

Vi tillverkar helväggselement i två standardformat (se nedan). Det finns också möjlighet att få specialformat som är objektspecifika. Dock med maxformat 2600×6000 mm.

En normalvilla monteras och eftergjuts på mindre än en dag, vilket bidrar till en kort byggtid.

Miljöinformation

Läs om Träullit miljöinformation här