Undertak - Agro

Användningsområden – Agro

Träullit Agro är en ljudabsorberande och brandskyddande innertaksskiva för stallmiljöer. Träullit Agro finns också som demonterbart undertak och kan med fördel även användas som väggbeklädnad.

Egenskaper

Den goda ljudmiljön
Vid utfodring av grisar kan ljudnivån nå 95 dB. Här behövs en god ljudabsorption för att undvika stress och otrivsel. Att minska den höga ljudnivån med endast 10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån. Det klarar Träullit Agro med råge.

Hörselskador kan inte repareras, de ska förebyggas
Personalen vistas i stallet några timmar per dag, men djuren är där dygnet runt. Grisar har skarp hörsel. Därför är god ljudabsorption viktig för dem. Det betyder i slutändan mindre stress, friskare djur men också en förbättrad arbetsmiljö för de anställda.

Ett konventionellt plåttak som oftast förekommer i stall är som en enorm resonanslåda. En sådan konstruktion bara förstärker och kastar tillbaka bullret. Träullit Agro har med sin öppna struktur en dokumenterad god ljudabsorption, men den har också flera andra goda egenskaper.

Ett material som andas

Träullit Agro är fuktreglerande
Rå, fuktig och kall luft i stallet är grogrund för röta och mögel. Det skapar ohälsa hos både djur och människor. Träullit Agro har, tack vare den öppna strukturen, stor förmåga att reglera rumsluftens relativa fuktighet vilket ger ett behagligt och jämnare rumsklimat. Träullit Agro kan ta upp och avge fukt utan att ta skada och utan att övriga funktioner blir nedsatta. Den har verkligen den egenskapen man brukar kalla för ”Material som andas”.

Resistens mot röta och mögel
Träullit Agro klarar aggressiva miljöer. Träullits höga pH-värde ger en alkalisk miljö som förhindrar mögel- och rötangrepp.

Brandegenskaper
Träullit Agro är tillverkad av träull och cement. Två av världens äldsta byggmaterial. Träull ger en livfull varierad yta. Cement ger styrka och brandskydd. Träullit är typgodkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1.

Diffus ventilation
Vi människor andas in ca 25 000 liter luft varje dygn, av dessa är 22 500 liter inomhusluft. Ett bra inneklimat är en förutsättning för vår hälsa. Det gäller också för våra husdjur. Diffus ventilation är det goda draget där hela takytan används som ett friskluftsintag. Friskluften blir jämt fördelad över hela stallytan. Det ger en jämn temperatur och dragfri miljö i stallet. Ingen diffusionsspärr behövs men takmaterialet ska ha god luftgenomsläpplighet.

Av alla träfiberskivor har Träullit den bästa luftgenomsläppligheten för den här ventilationstekniken. En välbeprövad teknik som ger en effektiv ventilation utan krav på avancerade styrsystem. Fläktar i frånluftskanaler skapar ett undertryck i stallrummet som utfylls med friskluft genom Träullit Agro-skivorna i taket. Luftgenomsläppligheten är ca 20 m3/m2 hPa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

För anvisningar och övrig dokumentation, se Träullit Akustik.

Sortiment

Färg: trävit

 

Kontionerad innertaksskiva för stallmiljöer
Normal (2,5 mm) ullbredd
Dimension och kant mmLeveransvikt ca kg/m² Typ
Tjl: 25
Bredd: 600
Längd: 1200/2400
Kant: B(FK)
13Normal

 

Montageskruv för uppfästning av Träullit Agro mot plåt (max 0,7 mm) och träunderlag. Torx. Dimension mmTypFörp st/kartong

4,2 x 45
för 25 mm-skivor
Lackerad
vit/trävit/grå
100
4,2 x 75
för 50 mm-skivor
Lackerad*
vit/trävit/grå
100

Miljöinformation

Läs om Träullit miljöinformation här