Produkter - Undertak

Undertak och innertak

Vad är skillnaden på ett innertak och ett undertak egentligen? När det gäller Träullit är materialet detsamma, skillnaden är hur träullsskivorna monteras. Ett innertak monteras direkt mot takkonstruktionen medan ett undertak är nedsänkt och monterat hängande i något form av bärverk. Träullsplattor från Träullit passar därför lika bra som innertak som när det finns behov av ett nedsänkt undertak.

Vid behov av att exempelvis dölja kabeldragning och ventilationsrör i taket kan Träullitskivorna monteras på ett innovativt bärverk av bärskenor och tvärprofiler med patenterade hårdmetall-clips. Det ger snabb och smidig installation av ett rätvinkligt upphängningssystem, anpassat för olika skivformat. Systemet kan även förses med plåtluckor eller fällbara sektioner för att underlätta och möjliggöra kabeldragning, inspektion och underhåll.

Dämpar ljud och reglerar fukt

Både innertak och undertak spelar stor för akustiken och utseendet i en lokal. Träullit lämpar sig särskilt väl i lokaler med höga ljudvolymer och buller, eftersom ytskiktet är öppet och poröst och därför dämpar ljud på ett effektivt sätt. Det naturliga utseendet bidrar också till att skapa en ombonad miljö i allt från skolor och kontor till industrier och stora hallar.

Egenskaperna hos träullsplattorna hjälper till att reglera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet, exempelvis i en sport- eller simhall. Med sitt höga pH-värde är det samtidigt mycket motståndskraftigt mot mögel och röta.

Tillverkat av de naturliga beståndsdelarna vatten, träull och cement ger Träullit också möjlighet att bygga och inreda ekologiskt, och tillhandahålla miljöer fria från gifter för både människor och djur.

Träullit Akustik

Ljudabsorberande och brandskyddande skiva tillverkad av cementbunden träull. Finns även som demonterbart undertak och kan även användas som ljuddämpande väggbeklädnad. Läs mer om Träullit Akustik.

Träullit Agro

Ljudabsorberande och brandskyddande skiva tillverkad av cementbunden träull, avsedd för stall och djurhållning. Finns även som demonterbart undertak och kan även användas som ljuddämpande väggbeklädnad. Läs mer om Träullit Agro.

Klicka här för referensbroschyr Innertak (kräver Flash)