Produkter - Miljöinformation

Träullit är ett miljövänligt och återvinningsbart byggmaterial, tillverkat av träull från gran, rent vatten och cement. I listan till höger hittar du miljörelaterade dokument, exempelvis miljöinformation, byggvarudeklaration och skötselinformation.

Miljöpåverkan vid cementtillverkning

Cement är en av beståndsdelarna i Träullit och vi får ibland frågor om miljöpåverkan vid cementtillverkning. Vår leverantör förklarar det så här:

”Cement avger koldioxid (CO2) vid tillverkningen. Största andelen av CO2 vid tillverkningen kommer från råmaterialet kalksten, en mindre andel från bränsle. Cementa arbetar med att minska CO2-belastningen under hela produktens livslängd. Vi strävar efter att energieffektivisera tillverkningsprocessen, att ersätta fossila bränslen med biobränslen, att ta fram nya cementsorter, t.ex. BAS-cement vilket ger 10 % minskning av CO2. Cementprodukter har en lång livslängd vilket leder till att den årliga miljöbelastningen minskar. Det är dessutom bevisat att CO2 tas upp av produkten under hela dess livslängd. Vid vårt norska systerbolag är vi världsledande inom cementindustrin med att utvärdera koldioxidavskiljning och koldioxidlagring. Genom denna teknik nås en nästan noll-utsläpps-tillverkning.”

Läs mer om Cementas nollvision 2030

Om trä förmultnar bildas metangas (CH4). Metangas är en växthusgas som är ca 21 gånger värre än CO2. Om förmultning däremot förhindras så bildas ingen CH4.” (Komplettering från Träullit: Det är cementen som gör att träullen inte förmultnar.)

Träullit Akustik är EPD-deklarerat

Träullit Akustik i cementgrått och vitt utförande är nu registrerat hos EPD Norge, vilket ger arkitekter, byggherrar och entreprenörertillgång till ett miljöcertifierat bygg- och inredningsmaterial med och många goda egenskaper. För mer information, besök gärna http://epd-norge.no

Träullit Akustik har gått igenom ECOProduct-testning

ECOproduct är ett norskt produktvärderingscertifikat som hjälper till att göra det enkelt för dig att göra ett miljövänligt materialval. Det är ett samarbete mellan Green Building Alliance, SINTEF Building Research och Construction Service.

ECOproduct är den enda metoden som utvärderar byggprodukternas faktiska miljöegenskaper baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration (EPD) och gör att du kan välja de bästa miljövänliga byggprodukterna på marknaden. ECOproduct-databasen används av arkitekter, entreprenörer och byggare med målet att göra rätt materialval i byggprocessen.

ECOproduct används som materialvalskrav för BREEAM-NOR-certifiering. Erkända, internationella standarder och referenser används som grund för bedömningen, utöver de gällande norska lagstadgade kraven hela tiden.

Våra produkter har fått goda betyg, se deras utlåtanden under dokument!

Avfallskoder

Vid deponifrågor, använd följande avfallskoder 170201, 170101.