Meny

Integritetspolicy

Träullit är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på www.traullit.se samt i utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan, liksom på vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De enda personuppgifter Träullit samlar in är de du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick eller vid anmälan till evenemang som Träullit anordnar. De uppgifter Träullit i sådant fall sparar är namn, företag, e-postadress och i förekommande och faktureringsadress.

Behandlingen

Träullit är måna om din integritet och det är därför viktigt för oss att all behandling sker i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig Träullit behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Träullits behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen.

Träullit kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser för andra mottagare.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:
Träullit AB, Org. nr 556064-0806
Fabriksgatan 2, Box 20, 570 60 Ydre
Tel: 0381-601 14
E-post: info@traullit.se

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

Webbplatsen bygger på WordPress och är utvecklad av Montania System AB och Splitz Reklambyrå

Show Buttons
Hide Buttons