Träullit Akustik EPD-deklarerat

En EPD (Environmental Product Declaration) är en standardiserad, tredjepartsgranskad miljödeklaration som baseras på en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under sin hela livslängd.
Träullit Akustik i cementgrått och vitt utförande är nu registrerat hos EPD Norge, vilket ger arkitekter, byggherrar och entreprenörer tillgång till ett miljöcertifierat bygg- och inredningsmaterial med och många goda egenskaper. För mer information, besök gärna http://epd-norge.no