Kvarteret Vallgossen

Tidigare Sankt Görans gymnasium byggs om till bl.a. studentbostäder. Träullit innertak bidrar till att behålla det kulturhistoriska värdet av byggnaden.