Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Aktuell artikel med stipendiaten Mattias Rückert, arkitekt och produktutvecklare.
”En utveckling som förmodligen inte hade varit möjlig om jag inte hade fått stöd från Lundbergstiftelsen i början av min resa, säger Mattias Rückert entusiastiskt. Stipendiet gav mig tid att arbeta fokuserat med utvecklingen, samtidigt som stiftelsens namn hjälpte till att öppna dörrar till olika aktörer i branschen.”
Ladda ned PDF med artikeln här.