Ljudabsorbenter dämpar trafikbuller

Balkongernas stora fönster är en stor källa till trafikbuller och andra störande ljud i lägenheter. Ljudnivån förhöjs dessutom när ljudvågorna reflekteras i närliggande balkongers fronter, golv och räcken. Undersökningar som gjorts tyder på att buller påverkar hälsan negativt och ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs nyhetsbrevet här