Innovativt bärverk

Ett innovativt, dolt bärverkssystem finns nu tillgängligt för installation av nedsänkta undertak av Träullit. Ladda ned broschyren för beskrivning av systemet och beställningsinformation: Innovativt bärverk för Träullit (pdf)