Produkter - Yttertak

Yttertak

Sortiment

  • Takelement – bärande takelement av rundvirkesarmerad träullskiva
  • Sandwich – Värmeisolerskiva av 15 mm Träullit och 55 mm styrencellplast

 
Klicka här för referensbroschyr Yttertak (kräver Flash)