Balkongmonterade akustikplattor
Balkongmontage

Bullerskydd - Balkongmontage

Minskat buller inomhus

För att dämpa trafikbuller inomhus kan balkongerna förses med ljudabsorbenter. Skivorna monteras snabbt och smidigt och åtgärden kan i gynnsamma fall resultera i närmare en halvering av ljudnivån för de boende.